Om

Om oss

Sveriges rymdväderscentrum – SRC – är en integrerad del inom Institutet för rymdfysik (IRF). SRC  ligger i Lund, södra sverige, på Ideon forskningsbyn.

Vi samarbetar med andra forskningsinstitut, universitet, myndigheter och företag runt om världen.

SRC är det svenska officiella rymdväderscentrat som förutom grundforskning, utfärdar prognoser, varningar och observationer av rymdvädret.

SRC är också en del av ”Regional Warning Center Sweden” (RWC-Sweden) inom den internationella organisationen ”the International Space Environment Service” (ISES) .