Currently browsing category

Conditions

HARP 3281

Det kolossalt stora aktiva området HARP 3169, som producerade 26 M-solflammor och 6 X-solflammor, har återvänt som det aktiva området HARP 3281 (NOAA 12209). Återkom för senaste nytt.

HARP 3252

Det aktiva området HARP 3252 (NOAA 12205) har producerat 3 stora M-klass solflammor under 3 november och 5-6 november. Pga den magnetiska …

HARP 3169

Det kolossalt stora aktiva området HARP 3169 (NOAA 12192 har producerat 6 X-klass solflammor sedan den 19:e oktober, varav den senaste 27/10 …