Vanliga Frågor

Vad är sveriges rymdväderscentrum?


Sveriges rymdväderscentrum (SRC) är en del av det svenska Institutet för rymdfysik (IRF). SRC är också ett officiellt s.k. regionalt varningscentrum (Regional Warning Center – RWC) inom organisationen International Space Environment Service (ISES).

Ett av de primära målen är forskning för att ta fram nya och bättre prognoser för solstormar och rymdväder.
Vi samarbetar med andra forskningsinstitut och universitet, som t.ex. Lunds universitet och Stanford University. Vi är delvis finansierat av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vad är rymdväder?US National Space Weather Programme definierar rymdväder som:

Conditions on the Sun and in the solar wind, magnetosphere, ionosphere, and thermosphere that can influence the performance and reliability of space-borne and ground-based technological systems and can endanger human life or health”.

Vilken typ av skador kan solstormar och rymdväder orsaka?


Text to be added

Hur kan sverige påverkas av rymdväder?


Text to be added

Hur tar ni fram prognoser av rymdvädret?


Text to be added

Varför är det viktigt att förutse och ge varningar om rymdvädret?


Text to be added

Vilka är de viktigaste satelliterna och rymdfarkosterna för övervakning av solen och rymdvädret?


Text to be added

Hur länge har forskare och ingenjörer haft kännedom om rymdväder?


Text to be added