Prognoser

Solflammor

Plotten ovan visar det s.k. ”mean photospheric excess magnetic energy density”, från SHARP – Space-Weather HMI Active Region Patches. Från: SHARP data viewer.

Solvinden


Den senaste prognosen över förhållandena i solvinden, som förutspåtts av WSA-Enlil modellen. Från SWPC/NOAA.

Kp och Dst index


Dst-indexet beskriver den jordmagnetiska aktiviteten. En jordmagnetisk storm definieras som en förändring i Dst. Styrkan på stormen klassificeras som: måttlig (-50 nT > minimum av Dst < -100 nT), intensiv (-100 nT > minimum av Dst < -250 nT) eller superstorm (minimum av Dst > -250 nT). Från IRF-Lund

Kp är det globala jordmagnetiska stormindexet. Kp-index har en skala från 0 till 9, där ett värde på 0 betyder mycket liten jordmagnetisk aktivitet och ett värde på 9 innebär en extrem jordmagnetisk storm. Från IRF-Lund

Norrsken


Korttidsprognos (inom 1 timme) av norrskensovalen. Då Kp > 7, kan man se norrsken i södra sverige. Från: Geophysical Institute Alaska.

Jordmagnetiska fältvariationer


Från IRF-Lund