HARP 3252

Det aktiva området HARP 3252 (NOAA 12205) har producerat 3 stora M-klass solflammor under 3 november och 5-6 november. Pga den magnetiska komplexiteten för det aktiva området, förväntas fler kraftiga solflammor.

Dessa har orsakat kortvariga mindre störningar på radiokommunikation (HF). Inga jordriktade koronamassutkastningar har rapporterats. Vi förväntar oss därför ingen jordmagnetisk storm som påverkar det elektriska systemet.