HARP 3169

Det kolossalt stora aktiva området HARP 3169 (NOAA 12192 har producerat 6 X-klass solflammor sedan den 19:e oktober, varav den senaste 27/10 kl. 14.47 UT. Dessa har då orsakat kortvarigt kraftiga störningar på radiokommunikationen. I samband med dessa händelser har inga halokoronamassutkastningar rapporterats. Vi förväntar oss därför ingen jordmagnetisk storm som kan påverka elektriska system.