Länkar

GLOBAL OSCILLATIONSDATA

SOLMAGNETFÄLTSDATA

SOLBILDER

LISTOR PÅ SOLFENOMEN

SOLSTRÅLNINGSDATA

SOLVINDSDATA

MAGNETOSFÄRSDATA

NORRSKEN

JONOSFÄRSDATA

DATA FÖR JORDMAGNETISKA FÄLTET

STRATOSPHERIC AND TROPOSPHERIC DATA

EFFEKTER PÅ TEKNOLOGISKA SYSTEM

HÄLSOEFFEKTER

ALLMÄNNA DATARESURSER

MYNDIGHETER