Observationer

Solens magnetiska aktivitet

GONG baksidan

Bilden visar den seismiska signaturen av magnetisk aktivitet på den bortre sidan av solen, som vi inte direkt kan se från jorden. Mörkare områden indikerar områden där det finns en ansamling av magnetfält. Från: NSO/GONG

HMI Magnetogram

HMI, från SDO, mäter solens magnetfält över den synbara solskivan med 1 bågsekunds upplösning. Från: the Joint Science Operations Center (JSOC)

Solens magnetiska cykel

magbflyrecent

Denna plot visar, för tiden mot sol-lattitud, den radiella komponent hos solens magnetfält, medelvärdsbildat över flera rotationer. Solfläckssignaturer visas tydligt för låga lattituder. Från: solgruppen vid NASA Marshall Space Flight Center (NASA/MSFC).

PFSS Modellen

nso_losfp

En plot med fyra kategorier fältlinjer från den s.k. Potential-Field Source-Surface Modellen: öppen positiv (utåtriktad) flux, öppen negativ flux, och de största slutna flux banorna. I plotten visas även ett synoptiskt magnetogram, med fluxtätheten från vitt (maximal-styrka positiv flux) till svart (maximal-styrka negativ flux). Från: NSO/NISP.

Koronan

Solflammor


Solstormar ses som ljusa områden i bilder observerade av instrumentet AIA ombord SDO.
Den intensiva elektromagnetiska strålningen kan orsaka problem för radiokommunikation. Från: SDO och SWPC

Koronamassutkastningar


Koronamassutkastningar kan ses som stora plasmamoln i bilder tagna av instrumentet LASCO ombord på SOHO.
Den lilla vita cirkeln visar storleken på solskivan. Från: SOHO och SWPC

Koronahål


Koronahål ses som mörka områden i våglängdsområdet 193 Å från instrumentet AIA ombord på SDO. En Snabb solvind strömmar utåt från koronahål. Elektroner, med hög energi, uppmätt av rymdsonden GOES, kan orsaka satellitanomalier. Från: SDO och SWPC

Solvinden – L1

ACE data

En snabb solvind och ett stort negativt värde på Bz kan orsaka en jordmagnetisk storm. Från: NOAA/ACE

SOHO data

Instrumentet Celias ombord på SOHO mäter också solvinden i L1 och kan komplettera ACE när plasmamätningar från denna inte är tillförlitliga. Från: CELIAS/MTOF Protonmonitorn

Norrsken och jonosfären

Absorption i D-regionen

Absorptionen i D-regionen, från NOAA/SWPC.

Kiruna Kamera

Bilder från all-sky camera på IRF i Kiruna. Credit: IRF Kiruna.