Rymdväderseffekter

I det här avsnittet kommer vi att beskriva effekterna av rymdvädret på teknologiska system, både i rymden och på marken. Vi har även inkluderat effekter, eller fenomen, i vår närmiljö.