Solen till jorden

Solcykelaktiviteten

Som kan ses i den synoptiska kartan över solens magnetiska flödet från 1975 till maj 2013 (David Hathaway) började den nuvarande solcykeln 24 sent . Vi kan därför inte förvänta oss att det ska vara en stark cykel. Men kraftiga solstormar (solflammor och koronamassutkastningar) kan ändå förekomma. Extrema solstormar inträffade under 2006, nära minimum, och extrema solstormar inträffade maj 1921 under en svag solcykel.

magbflysenaste

Solaktiviteten på baksidan av solen

2003.10photosphere29oct03

Utseendet på stora aktiva områden på solens baksida ger oss en förvarningstid för rymdväderseffekter upp till sju dagar i förväg. Under Halloweenhändelserna 2003, spelade den typen av varningar en viktig roll för att minska effekterna på t.ex. kraftnätet.

Solaktiviteten bortom solens östra rand

bildstereo

Med hjälp av rymdsonden STEREO, kan vi upptäcka aktiva regioner bakom solens östra rand, vilket då ger oss några extra dagar för eventuella varningar.

Solens magnetiska aktivitet

Mätningar av solens magnetiska vektorfält av Solar Dynamics Observatory (SDO) gör det möjligt att uppskatta den magnetiska komplexiteten: Hur vridet och upplindat fältet är. Solen minskar komplexiteten, för eller senare, genom att producera en solstorm. Dessa mätningar kommer att ytterligare förbättra våra varningar från en dag till dagar framåt.

solar_activity

En solstorm på gång

Den elektromagnetiska strålningen från en solflamma når jorden inom 8 minuter, vilket är den tiden det tar med ljusets hastighet. Energiska protoner når oss inom ungefär en timme. En koronamassutkastning (CME) når jorden inom 14 timmar upp till några dagar, beroende på dess hastighet.

cmeimpact

Ankomsttiden för en CME kan uppskattas på olika sätt. Bilden ovan visar en uppskattning med hjälp av WSA-Enlil-modellen. Som indata till MHD-modellen används mätningar av solmagnetfältet och koronan.

aceorbitxsmall

Rymdväderseffekter under Halloweenhändelsen, oktober 2003

rwcforecastgic

Direkta mätningar av plasmat och magnetiska fältet vid L1, för solvinden / en CME, med rymdsonden ACE (NASA) gör det möjligt med 30-minuters prognoser.